Montessori – Giáo Dục Vì Hòa Bình

Rất nhiều người đang nghe về phong trào giáo dục Montessori, nhưng chỉ một số ít biết về lịch sử hình thành và ý nghĩa đặc biệt của nó: Giáo dục vì hòa bình thế giới.

https://pakima.edu.vn/montessori-giao-duc-vi-hoa-binh/ Phương Pháp Montessori Là Gì?

Trong những năm gần đây, phương pháp Montessori đã trở thành một hiện tượng mạnh trong ngành giáo dục Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản về phương pháp này nhé!

https://pakima.edu.vn/phuong-phap-montessori-la-gi/